Geen categorie

hb-giethoorn

Overijssel העשיר במים. כבר בשנת 1230 השם Giethoorn מוזכר בפעם הראשונה בתולדות המדינה. באותה התקופה בני הכת הנוצרית הפלגלנטים (Flagellanten) התיישבו כאן בשליחות בשם הבושוף של אוטרכט. הפלגלנטים האלה היו הראשונים לעסוק בחקלאות האדמה ובדקירת הכבול. הנוף הטיפוסי עם התעלות והחפירות הרבות הינו התוצאה מתהליך של מאות שנים לאחר מכן, תודה ליישובם. סופות ושתפונות עשו מהן את ה- Beulackerואת ה-…read more →